Chân tâm, vọng tâm

Bài pháp thoại Chân tâm, vọng tâm do Thượng Tọa Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Đăng Quang

Chân Tâm - Vọng Tâm Thầy Thích Pháp Hòa ( Sept 16 , 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận