Chân thiện mỹ

Pháp thoại mới nhất 2017 của thầy Thích Phước Tiến: Chân thiện mỹ, thuyết giảng tại chùa Linh Sơn (Brisbane, Australia), ngày 17/04/2017

Chân Thiện Mỹ - Thầy Thích Phước Tiến giảng 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận