Chánh Pháp và Tà Pháp

Pháp thoại Chánh Pháp và Tà Pháp được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10 – HCM), ngày 26-05-2018

Chánh Pháp Và Tà Pháp - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận