Chiếc lá đắng

Làm thế nào để thu phục lòng người?
Làm thế nào để dẫn dắt những người lạc lối về đường sáng đẹp?
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện: Chiếc Lá Đắng hay là Bí Quyết Đắc Nhân Tâm do Thầy Tâm Nguyên chia sẻ.

Chiếc lá đắng4.30/5 (86.09%) 23 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận