Chứng đắc là gì?

Pháp thoại vấn đáp Chứng đắc là gì? được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ cho các Phật tử tại gia
Chứng đắc là gì

Chứng Đắc là gì? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chứng đắc là gì?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận