Chuyển hướng tư duy để giảm đột quỵ và ung thư

Chuyên đề cuộc sống Chuyển hướng tư duy để giảm đột quỵ và ung thư – Sự kỳ diệu của não phải phần 1 được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc lần 84 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05-11-2017.

Xem phần 2: Tĩnh lặng và an lạc – Sự kỳ diệu của não phải phần 2

Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 1 - Giảm Ung Thư Và Đột Quỵ (KT84) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển hướng tư duy để giảm đột quỵ và ung thư"

Bình luận