Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực

Pháp thoại Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03/06/2017 (09/05 Đinh Dậu)

857. Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận