Chuyển tam nhiễm thành tam đức

Bài pháp thoai Chuyển tam nhiễm thành tam đức do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Ưu Đàm, Hoa Kỳ
chuyen tam nhiem thanh tam duc

Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Ưu Đàm Las Vegas, June 6,2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận