Có bao giờ ta nhớ mẹ ta chăng

Bài pháp thoại Có bao giờ ta nhớ mẹ ta chăng được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên tại Chùa Linh Thắng, Lâm Đồng ngày 22/07/2016

Có bao giờ ta nhớ mẹ ta chăng || Giảng sư Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận