Cõi đi về

Bài pháp thoại Cõi đi về do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong lễ Tam thời hệ niệm tại chùa Di Lặc, Quận Bình Tân, TP.HCM (Tập 1/2) và tại Chùa Minh Đạo, Quận 3, TP.HCM (Tập 2/2).

Cõi Đi Về - ĐĐ. Thích Thiện Thuận ( Toàn tập )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận