Con đường phía trước

Pháp thoại con đường phía trước được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 25/05/2018 nhân dịp Lễ Phật Đản tại chùa Bửu Lâm, Tỉnh Bình Thuận.

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận