Con thuyền

Pháp thoại Con thuyền được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tổ Đình Giác Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/08/2017

Con Thuyền - Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Tổ Đình Giác Nguyên, TPHCM

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận