Công đức cúng dường

Bài pháp thoại Công đức cúng dường được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Thạnh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Công Đức Cúng Dường - Thích Phước Tiến Thuyết Pháp

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận