Công dụng của đạo

Pháp thoại Công dụng của đạo được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Moon Light Restaurant, Westminster, CA, ngày 22/02/2020.

Công Dụng Của Đạo - Thầy Thích Pháp Hòa ̣( Moon Light Restaurant, Westminster, CA. 22.2.2020 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Công dụng của đạo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận