Cúng cô hồn – Nguồn gốc và ý nghĩa

Bài giảng Cúng cô hồn – Nguồn gốc và ý nghĩa do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 31-08-2017 (10-07-Đinh Dậu) nhân Đại Lễ Vu Lan

Cúng Cô Hồn - Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa - Thầy Thích Phước Tiến 2017 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận