Cuộc đời khổ hay vui

Pháp thoại Cuộc đời khổ hay vui được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Việt Đài, Cao Hùng – Đài Loan, ngày 08-04-2018 (23-02-Mậu Tuất)

Cuộc Đời Khổ Hay Vui - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận