Cuộc đời mong manh nhưng tuyệt vời

Bài pháp thoại Cuộc đời mong manh nhưng tuyệt vời được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Giác Huệ, Quận 7-Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/08/2017 (26/06 Bính Thân)

522. Cuộc Đời Mong Manh Nhưng Tuyệt Vời (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận