Đại đức cát tường

Bài pháp thoại Đại đức cát tường đo thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Sơn, Đồng Nai

ĐẠI ĐỨC CÁT TƯỜNG - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận