Đáng lấy nên lấy đáng bỏ nên bỏ

Pháp thoại Đáng lấy nên lấy đáng bỏ nên bỏ được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Quang Đẩu – phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, ngày 06/04/2019
Đáng lấy nên lấy đáng bỏ nên bỏ

4.4/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đáng lấy nên lấy đáng bỏ nên bỏ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận