Đau đớn của xác thân

Pháp thoại Đau đớn của xác thân được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khoá huân tu lần 54, tai Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai, ngày 17/06/2018

ĐAU ĐỚN CỦA THÂN XÁC - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận