Để bước đi vững chải trên con đường hạnh phúc

Pháp thoại Để bước đi vững chải trên con đường hạnh phúc do Thầy Thích Minh Niệm giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-01-2017

Để bước đi vững chải trên con đường hạnh phúc - Sư Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận