Để Hiểu Đạo Phật

Bài thuyết pháp Để Hiểu Đạo Phật do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Đức Quốc ngày 24/10/2015 (ngày 12 tháng 09 năm Ất Mùi)

Để Hiểu Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận