Đi tu tốt hay ở đời tốt

Bài pháp thoại Đi tu tốt hay ở đời tốt được Thượng Tọa Thích Phước Tiến thuyết giảng tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen (Hoa Kỳ) ngày 19-11-2019

Đi tu tốt hay ở đời tốt - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đi tu tốt hay ở đời tốt"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận