Đi về đâu

Bài pháp thoại Đi về đâu do đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại trung tâm Nhịp cầu văn hóa Việt Nam trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc
di ve dau
https://www.youtube.com/watch?v=SO8Z7yhVU6Q

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận