Điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước?

Bài pháp thoại Điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 24-02-2019 trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 100 tại Tu Viện Tường Vân

Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước (KT 100) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận