lay anh shutterstock mien phi, thich tam nguyen, thuan loi va kho khan cua xuat nhap khau o viet nam

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đời rất cần tu sĩ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận