Đời rất cần tu sĩ

Pháp thoại Đời rất cần tu sĩ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hoa Nghiêm VA, ngày 22.09.2019

Đời Rất Cần '' Tu Sĩ '' - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hoa Nghiêm VA, ngày 22.9.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đời rất cần tu sĩ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận