Đối xử với người ghét mình như thế nào

Pháp thoại Đối xử với người ghét mình như thế nào được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng cho đạo tràng Phật tử Tu Viện Thiện Hòa – Dahlener Str. 627, 41239 Mönchengladbach, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ngày 12.08.2017.

Cách đối xử với người ghét mình- BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận