Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đừng vô cảm"

  1. nam mô a di đà phật.con nghe những lời vàng ngọc từ bài pháp của thầy. nếu còn có chỉ 1 điều ước,nhiều nhiều chúng sanh cõi ta bà được nghe hiểu,mở rộng lòng từ bi cho chúng sanh không còn phân biệt giàu nghèo đồng cảm chia sẻ những khi đau khổ bất hạnh.vì là con người,con người giống nhau.nam mô a di đà phật.

    Trả lời

Bình luận