Đường tu nhiều gian khó

Pháp thoại Đường tu nhiều gian khó được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngạn, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận