Chuyển tới nội dung

Đường vào Kinh Pháp Hoa

Pháp thoại Đường vào Kinh Pháp Hoa được thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ tại chùa Xá Lợi, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2020

Thượng tọa giới thiệu cấu trúc 3 bộ kinh Pháp Hoa (Pháp Hoa tam bộ), bao gồm: Phần khai kinh (Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, có ba chương), phần chính (Kinh Pháp Hoa, có hai mươi tám chương), và phần Pháp hành (Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp, có một chương).

Ngoài ra, Thượng tọa chia sẻ kinh Pháp Hoa chia làm ba hội khác nhau (nhị xứ tam hội) đó là trước pháp hội Linh sơn (tiền Linh sơn hội), pháp hội trên không trung (Hư không hội), và sau pháp hội Linh sơn (hậu Linh sơn hội).

Đối với Tích môn, chương một là phần giới thiệu, chương hai đến chương mười là phần chính tông, chương mười một đến chương mười bốn là phần kết.

Đối với Bổn môn, chương mười lăm (Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất) là phần giới thiệu, Phẩm mười sáu (Như Lai Thọ Lượng) là phần chính tông, chương mười bảy đến hai mươi tám là phần kết.

Đường vào Kinh Pháp Hoa phần 1

5/5 - (3 bình chọn)
Trang: 1 2

1 bình luận trong “Đường vào Kinh Pháp Hoa”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Designed by itsuamaytinh.com
DMCA.com Protection Status