Đường về rừng xiêm gai

Pháp thoại Đường về rừng xiêm gai được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐƯỜNG VỀ RỪNG XIÊM GAI {PHẦN 1) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đường về rừng xiêm gai"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận