Ganh tị và tuỳ hỉ

Bài pháp thoại Ganh tị và tuỳ hỉ được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Chùa Quang Minh, Chicago, 01/10/2016

Ganh Tị Và Tùy Hỉ - Thầy Thích Pháp Hòa (Oct. 01, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận