Ghen ăn tức ở muôn đời khổ

Kính mời quý Phật tử nghe bài pháp thoại Ghen ăn tức ở muôn đời khổ do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 14/06/2020

Ghen ăn tức ở muôn đời khổ - Thầy Thích Pháp Hòa (hay lắm 14.06.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ghen ăn tức ở muôn đời khổ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận