Giá trị của khổ đau

Pháp thoại Giá trị của khổ đau do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Địa Tạng (Canada) ngày 10-11-2019

Giá Trị Của Khổ Đau - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Giá trị của khổ đau"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận