Giận ai?

Bài pháp thoại Giận ai được Thầy Thích Thiện Thuận và Thầy Thích Chúc Thiện thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa, Xã Tam Anh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, ngày 15-06-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận