Giảng Kinh Địa Tạng – Thích Thiện Xuân

Thầy Thích Thiện Xuân giảng Kinh Địa Tạng tại Thiên Hoà Ni Tự, An Thạnh, Bình Dương, ngày 26/08/2016 (19/07 Bính Thân)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận