Giới luật của tu sĩ

Pháp thoại Giới luật của tu sĩ được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Long Quang, xã Hòa Long, Tp. Bà Rịa, BRVT, ngày 14/07/2019
Giới luật của tu sĩ

GIỚI LUẬT CỦA TU SĨ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Giới luật của tu sĩ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận