Giữ tâm quân bình và sáng tỏ

Bài pháp thoại Giữ tâm quân bình và sáng tỏ được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ, quận 10-Tp. Hồ Chí Minh ngày 17/09/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận