Gương sáng 7: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-12-2016 trong chương trình: Gương Sáng khách mời là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Gương Sáng Kỳ 7 - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận