Chuyển tới nội dung

Hai hạng người khó tìm

Pháp thoại Hai hạng người khó tìm (Kinh Tăng Chi) được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang, quận Tân Phú, Tp. HCM, ngày 10/04/2019

Đức Phật có dạy:

“Có hai hạng người này, này các tỳ khưu khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước (pubbakārī) và người nhớ ơn đã làm (kataññū katavedī). Hai hạng người này khó tìm ở đời”

Đức Phật xác định phẩm chất nhớ ân là đặc tính của bậc chân nhân, còn trạng thái bạc ân là phẩm hạnh thường có của kẻ độc ác.

“Người không phải bậc chân nhân, này các tỳ khưu, không biết ơn, không nhớ ơn (aketavedī). Đối với những người độc ác, đây là đặc tính chúng được biết đến”.

“Còn các bậc chân nhân, này các tỳ khưu là biết ơn và nhớ ân. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tính chúng được biết đến”.

Và Ngài cũng dạy: “Có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha”.
Hai hạng người khó tìm thầy (Kinh Tăng Chi)

3.5/5 - (11 bình chọn)

1 bình luận trong “Hai hạng người khó tìm”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Operated by thuyetphap.net
DMCA.com Protection Status