Hạnh lành người niệm Phật (2 phần)

Bài Pháp thoại Hạnh lành người niệm Phật do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang (2 phần)

Thầy Pháp Hòa-HẠNH LÀNH NGƯỜI NIỆM PHẬT #1

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận