Hạnh phúc không thể có bằng ước mơ

Pháp thoại Hạnh phúc không thể có bằng ước mơ do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong buổi Lễ Hằng Thuận được tổ chức tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-11-2020

Hạnh phúc không thể có bằng ước mơ - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hạnh phúc không thể có bằng ước mơ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận