Hạnh phúc mĩm cười

Bài pháp thoại Hạnh phúc mĩm cười do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Q3, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07/03/2016

THÍCH THIỆN THUẬN - HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI (RẤT HAY)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận