Hộ Pháp Tiêu Diện

Bài pháp thoại Hộ Pháp Tiêu Diện được Thầy Thích Pháp Hoà giảng tại Chùa Chánh Tâm, Canada, ngày 18/09/2016

Hộ Pháp - Tiêu Diện Thầy.Thích Pháp Hòa ( Sept 18, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận