Hoàn cảnh nào cũng tu

Bài pháp thoại Hoàn cảnh nào cũng tu được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang ngày 09/07/2016 (06/06 Bính Thân)

554. Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận