Hướng dẫn ngồi thiền

Buổi sinh hoạt và Hướng dẫn ngồi thiền được đại đức Thích Phước Tiến giảng Tu Viện Tường Vân ngày 19/06/2016 (15/05/Bính Thân)

Sinh Hoạt và Hướng Dẫn Ngồi Thiền trong khóa tu 67 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận