Hướng dẫn thực hành thiền

Sư Minh Niệm hướng dẫn thực hành thiền chi tiết và trả lời các câu hỏi về thiền tại Trung Tâm Tuệ Đức Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè