Chuyển tới nội dung

Hướng đến giải thoát

Bài pháp thoại Hướng đến giải thoát đo Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ đình Thiên Thai – Trường an cư kiết hạ liên huyện Long Điền – Đất Đỏ PL 2558 – DL 2014

Trong quá trình tu tập, chúng ta đã xác định được pháp môn, nhưng pháp hành lại là một vấn đề quan trọng cho quá trình hướng đến quả giác ngộ. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng bất cứ hành động nào đều là nhân dẫn đến nghiệp quả. Theo kinh A Hàm, ý dẫn đầu tất cả nghiệp và mình là người thừa tự nghiệp đó, do vậy nhất định người tu tập phải có chánh niệm. Khi có chánh niệm, lời nói và hạnh động sẽ được kiểm soát. Tư duy đúng thì cả một thế giới bình yên hay khổ đau đều phụ thuộc vào tâm thức của chúng ta.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Designed by hocvetranh.com
DMCA.com Protection Status