Ích kỷ và sự tha hóa tâm hồn

Bài pháp thoại Ích kỷ và sự tha hóa tâm hồn do Sư Cô Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa thu & Vu lan “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp” tại Thiền Viện Quốc Tế Seoul, Hàn Quốc, ngày 03.10.2017

Ích Kỷ Và Sự Tha Hóa Tâm Hồn ( Rất Hay ) - Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Seoul, Hàn Quốc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận