Khéo xử với chướng duyên

Pháp thoại vấn đáp Khéo xử với chướng duyên được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Linh Quang, Abington, MA, ngày 24-9-2017

Khéo Xử Với Chướng Duyên (Vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận